میز ال سی دی
5 سال گارانتی
 
انتخاب ویژگی
مدل
اندازه
اندازه ال سی دی
حداکثر تحمل
 
مدل BSC- 1510 NEW
اندازه 140*40*50
اندازه ال سی دی 32'-63'
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC- 1660 NEW
اندازه 120*40*50
اندازه ال سی دی 32'-40'
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC- 1650 NEW
اندازه 120*40*50
اندازه ال سی دی 32'-40'
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC- 1630 NEW
اندازه 120*40*50
اندازه ال سی دی 32'-40'
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC- 1620 NEW
اندازه 120*40*50
اندازه ال سی دی 32'-40'
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC- 1530 NEW
اندازه 120*40*50
اندازه ال سی دی 32'-40'
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC- 1510
اندازه 120*40*50
اندازه ال سی دی 32'-40'
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC 1370
اندازه 100*38*230
اندازه ال سی دی 32'' - 40''
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC 1360
اندازه 100*37*26
اندازه ال سی دی 32'' - 40''
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم
مدل BSC 1350
اندازه 120*48*50
اندازه ال سی دی 32" - 46"
حداکثر تحمل 40 کیلوگرم